Δευτέρα, 25 Ιουνίου 2012

Συμπλήρωση / Υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου
Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας- Συμπλήρωση / Υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου 
Παρεχόμενες Υπηρεσίες:
Α. Συμπλήρωση / Υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου
Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί από το Υπουργείο Παιδείας, η οριστική υποβολή των μηχανογραφικών δελτίων μπορεί να γίνει από 25-6-2012 ως και 5-7-2012
Επισημαίνεται, ότι οι προθεσμίες είναι αποκλειστικές και δεσμευτικές και μετά την παρέλευσή τους δεν γίνεται δεκτή καμία υποβολή ή τροποποίηση μηχανογραφικού δελτίου. 
Το Μηχανογραφικό Δελτίο 2012 είναι ένα σημαντικό βήμα για την εισαγωγή στα Πανεπιστημιακά ή Τεχνολογικά Ιδρύματα. Για το λόγο αυτό η τυχαία συμπλήρωσή του οδηγεί σε λανθασμένες επιλογές.
H Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας προσφέρει την ευκαιρία στους μαθητές να συμπληρώσουν το μηχανογραφικό δελτίο με τη βοήθεια εξειδικευμένου συμβούλου.
Η Συμβουλευτική διαδικασία συμπλήρωσης του μηχανογραφικού δελτίου περιλαμβάνει :
-          Ιεράρχηση των προσωπικών προτιμήσεων του μαθητή
-          Αναλυτικό υπολογισμό μορίων με τη βοήθεια ειδικού προγράμματος
-          Αναλυτική ενημέρωση για όλες τις σχολές
-          Όλες τις αλλαγές στο μηχανογραφικό δελτίο 2012
-          Αντιστοίχιση επαγγελμάτων με κάθε Πανεπιστημιακή και Τεχνολογική σχολή Προτεινόμενες σχολές / Σύγκριση σχολών
-          Επιπρόσθετες πληροφορίες (δυνατότητες μεταπτυχιακών σπουδών, δυνατότητες μετεγγραφής)
-          Επαγγελματικά δικαιώματα όλων των τμημάτων
-          Πληροφορίες για το Πανεπιστήμιο Κύπρου
-          Αναλυτικό πληροφοριακό υλικό για όλα τα τμήματα του μηχ. δελτίου
-          Πλήρη υποστήριξη για τη δημιουργία σεναρίων και σειράς προτίμησης που θα καταχωρηθούν στο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ.
-          Πλήρη υποστήριξη για τις ειδικές κατηγορίες υποψηφίων
-          Πρόγραμμα που εμφανίζει για κάθε υποψήφιο των ειδικών κατηγοριών, τα τμήματα  στα οποία έχει πρόσβαση μέσω της ειδικής κατηγορίας και τον αριθμό των εισακτέων της κατηγορίας του.


H Συμπλήρωση / Υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου πραγματοποιείται σε προγραμματισμένη ατομική συνάντηση (διάρκεια 3h )
Τιμή 60¤


Β. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας
Η Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας στοχεύει στην διευκόλυνση του ατόμου να σχεδιάσει και να προγραμματίσει την εκπαιδευτική και επαγγελματική του ανάπτυξη και εξέλιξη .
Μέσω ατομικών συναντήσεων και ψυχομετρικών εργαλείων έχει σαν στόχο :
  • Να βοηθήσει το άτομο να γνωρίσει και να αποδεχτεί τον εαυτό του, να εντοπίσει και να κατανοήσει ατομικά του χαρακτηριστικά, όπως ικανότητες, ενδιαφέροντα, κλίσεις κίνητρα  και αξίες του.
  • Να βοηθήσει το άτομο να αξιοποιήσει το δυναμικό του κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, θέτοντας ρεαλιστικούς στόχους
  • Να το βοηθήσει να προχωρήσει σε σωστές, ελεύθερες και αβίαστες επιλογές εκπαιδευτικών εμπειριών και επαγγελματικών κατευθύνσεων .- Λήψη απόφασης
  • Να του παρέχει εκπαιδευτική και επαγγελματική πληροφόρηση για την πληρέστερη λήψη απόφασης


Σημείωση :
Το ολοκληρωμένο πρόγραμμα Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας για εφήβους Α, Β, Γ Λυκείου πραγματοποιείται  σε 3 προγραμματισμένες ατομικές συναντήσεις, (διάρκεια συνάντησης 1.30 h -  Η συμπλήρωση των ψυχομετρικών εργαλείων υλοποιείται από τον συμβουλευόμενο on line)
Η συμπλήρωση μηχανογραφικού είναι ανεξάρτητη υπηρεσία από το ολοκληρωμένο πρόγραμμα συμβουλευτικής.

Μαρία Γεωργαλά
Σύμβουλος Σταδιοδρομίας - Επικοινωνιολόγος
Msc Επικοινωνίας & Πληροφορίας
Global Career Development Facilitator 
Mob: 6977200480

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου